Myynti puh: 040 1686 308  Tuotanto puh: 044 3634100

Ympäristö

kauppahuone suloiset Oy:n Ympäristöpolitiikka

Toiminnassa kiinnitämme huomiota henkilökunnan korkeaan ammattitaitoon, taloudelliseen kannattavuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.

Noudatamme toimintaamme koskevia lakeja ja määräyksiä sekä seuraamme niiden muutoksia. Sitoudumme vähentämään ympäristön kannalta vahingollisia päästöjämme. Tiedotamme ympäristöasioista avoimesti ja pidämme sidosryhmämme niistä tietoisina. Kiinnitämme huomiota henkilökunnan ympäristömyönteisyyteen ja edellytämme sen toimivan vastuullisesti ympäristöpolitiikkamme mukaisesti.

Kauppahuone Suloiset haluaa parantaa jatkuvasti toimintatapojaan ympäristöystävällisemmäksi. Olemme tietoisia toimintamme ympäristönäkökohdista ja niiden vaikutuksista. Niiden perusteella toteutamme säännöllisesti omaa ympäristöohjelmaa ja sitoudumme näin jatkuvasti parantamaan toimintatapojamme ympäristön hyväksi.

Ympäristöohjelmassa kiinnitämme huomiota

  • siisteyteen ja järjestykseen
  • jätteiden määrän vähentämiseen
  • energian kulutuksen vähentämiseen niin kuljetusten osalta kuin kiinteistössäkin
  • toiminnan turvallisuuteen

Kauppahuone Suloiset Oy haluaan näin omalta osaltaan kantaa vastuunsa paremman ympäristön puolesta. Haluamme jättää mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen jotta jälkipolvemme voisivat nauttia puhtaasta ja turvallisesta ympäristöstä.