Myynti puh: 040 1686 308  Tuotanto puh: 044 3634100

Ympäristö

Leipomo Suloiset Gluteenittomat Oy:n Ympäristöpolitiikka

Toiminnassa kiinnitämme huomiota henkilökunnan korkeaan ammattitaitoon, taloudelliseen kannattavuu-teen ja ympäristöystävällisyyteen.

Noudatamme toimintaamme koskevia lakeja ja määräyksiä sekä seuraamme niiden muutoksia. Sitou-dumme vähentämään ympäristön kannalta vahingollisia päästöjämme. Tiedotamme ympäristöasioista avoimesti ja pidämme sidosryhmämme niistä tietoisina. Kiinnitämme huomiota henkilökunnan ympäris-tömyönteisyyteen ja edellytämme sen toimivan vastuullisesti ympäristöpolitiikkamme mukaisesti.

Leipomo Suloiset Gluteenittomat haluaa parantaa jatkuvasti toimintatapojaan ympäristöystävällisem-mäksi. Olemme tietoisia toimintamme ympäristönäkökohdista ja niiden vaikutuksista. Niiden perusteella toteutamme säännöllisesti omaa ympäristöohjelmaa ja sitoudumme näin jatkuvasti parantamaan toimintatapojamme ympäristön hyväksi.

Ympäristöohjelmassa kiinnitämme huomiota

  • siisteyteen ja järjestykseen
  • jätteiden määrän vähentämiseen
  • energian kulutuksen vähentämiseen niin kuljetusten osalta kuin kiinteistössäkin
  • toiminnan turvallisuuteen

Leipomo Suloiset Gluteenittomat Oy haluaan näin omalta osaltaan kantaa vastuunsa paremman ympä-ristön puolesta. Haluamme jättää mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen jotta jälkipolvemme voisivat nauttia puhtaasta ja turvallisesta ympäristöstä.